Vogelaar Electronics
for metrology and firmware
part of Garth Castle bv
de Binderij 62A
1321 EK Almere NL
info@vogelaar-electronics.com

for UK: Garth Castle ltd
8 Charlotte Street
PH1 5LL Perth UK
info@garthcastle.uk
Vogelaar Electronics is opgericht in 1972 om hoogstaande ondersteuning te geven in de ontwikkeling en fabricage van electronische meet- en regelapparatuur. Wij bieden deze diensten wereldwijd aan, met name in de luchtvaart, instrumenten voor flight-simulators, auto en spoorweg industrie, bio-technologie en voor de agrarische sector.

Om u inzicht te geven in de kennis en vaardigheden die wij samen met onze partners bieden is hieronder een van onze laatste projecten beschreven.
Introductie:
dit project realiseert een upgrade voor een toerental regelaar van een ventilator zoals deze in de tuinbouw wordt gebruikt. Er zijn een aantal redenen die deze upgrade gewenst maken t.w. een verbetering van het regel algorithme door gebruik te maken van een snellere processor, de opname van de netspanning in het regel algorithme, het verbeteren van de betrouwbaarheid door keuze van andere componenten en de bereikbaarheid op afstand door van bluetooth of wifi gebruik te maken. De ventilator heeft drie poorten t.w. power 195 .. 265 VAC, een TTL stuursignaal komende van klimaat computer en een signaal verbinding via usb, bluetooth of wifi.
Er zijn een aantal zeer specifieke ontwerp criteria zoals de afmeting, deze mag niet groter worden dan het motorhuis daar anders de luchtstroom wordt beinvloed. Ook het temperatuurbereik dient groot te zijn vanwege de warmte van de motor en de hoge temperaturen in kassen. De regelaar moet ook bestand zijn tegen hoge spanningspieken op het net van enkele kV die worden geinduceerd door grote schakelende frequentie regelaars in de nabijheid en de betrouwbaarheid moet zeer hoog zijn daar deze ventilatoren 24/7 in gebruik zijn.
Productie:
Een goede productie begeleiding leidt tot een kwalitatief hoogwaardig product. Er is SMD montage waarvan de plaatsing en soldeer kwaliteit met roentgen foto's wordt gecontroleerd, de PTH montage wordt visueel en functioneel getest. Na het programmeren van de regelaar en het controleren van diverse parameters ondergaan de regelaars een 24 uur burn-in periode. Dit levert een betrouwbaar product met nauwelijks uitval.
Globaal ontwerp:
In de vroege ontwerp fase wordt er een "Global Design" gemaakt, waar alle betrokken partijen naar kijken en hun inbreng hebben. Dit design met de gedefinieerde minimale eigenschappen is de grondslag voor de verdere ontwikkel fase.
Principe schema:
Het globale design worden verder uitgewerkt naar een Principe schema waarin alle gebuikte componenten zijn gespecificeerd zodat levertijden en kostprijzen bekend worden. Vanuit dit schema wordt ook een flow en klasse diagram voor de firmware ontwikkeld. Benodigde speciale gereedschappen worden gedefinieerd.
Breadboard:
Een eerste functioneel ontwerp wordt als breadboard gebouwd waarmee de functionaliteit kan worden aangetoond en de firmware op kan worden getest. Tevens kan nu worden gecontroleerd of het ontwerp aan de gestelde specificaties kan voldoen.
Evaluatie:
Door gebruik te maken van de USB / bluetooth / Wifi communicatie poort en speciaal ontwikkelde monitor tools kan de correcte werking van hard- en software real-time zichtbaar worden gemaakt. Gebruik van een geschikte GUI maakt ook interpretatie door niet IT experts mogelijk.
Printed circuit board:
Nadat het ontwerp is gestabiliseerd kan de PCB worden ontwikkeld als single of multi-layer dat als fabricage voorloop model gebruikt wordt. We houden zorgvuldig rekening met de scheiding van analoge en digitale circuits, kruipwegen en laagspanningsrichtlijn en EMC compatibiliteit eisen.
Low level firmware:
De controller firmware dat tijd kritisch is en binnen ca. 20 uSec moet zijn voltooid alsmede de drivers en software routines die zeer vaak worden gebruikt worden geoptimaliseerd door deze in assembler te schrijven. Deze routines komen in een bibliotheek te staan zodat het Higher Level firmware hier gebruik van kan maken.
Higher Level firmware:
Dit zijn de minder tijd kritische delen van de firmware zoals het operating systeem, de regelalgorithme, de monitor en het user interface. Deze worden geschreven in C, Pascal of Forth. Forth neemt een speciale plaats in vanwege zijn residente operating systeem, zijn compactheid en monitor faciliteiten.
High level software:
Gebruikers software voor analyse, besturing op afstand, data logging en publicatie wordt software geschreven voor externe computers die onder Linux, Windows, MacOS of Android werken. Deze software schrijven wij in Pascal / Delphi, Java of Python. Voor presentaties via het internet wordt HTML, CSS en JavaScript gebruikt.
Communicatie:
In de ontwikkel en test fase en tijdens mogelijke service momenten is toegang via USB, bluetooth of Wifi gewenst. Deze verbinding wordt actief door de bijbehorende module in een op de PCB aanwezige socket te drukken. De externe computer kan de ontvangen real-time data gebruiken voor monitoring, logging en analyse.
Documentatie:
deze bevat een gebruikers handleiding, een beschrijving van de werking, schema's en technische specificaties. We schrijven deze handleiding in het Nederlands en / of in het Engels.
CE certificatie:
In diverse stadia van de ontwikkeling en als het product gereed is wordt gecontroleerd of het aan de CE normen aangaande de laagspanningsrichtlijn en de EMC richtlijn voldoet. Een LVD en EMC certificaat is in de documentatie opgenomen.
Mogelijk kunnen wij u assisteren in een of meerdere van de hierboven beschreven of gerelateerde activiteiten. Wij doen op een persoonlijke manier zaken met u en met veel aandacht voor uw individuele wensen en hopen u van dienst te kunnen zijn.

Anton Vogelaar
.